Výměna oleje a filtrů

Pravidelná výměna oleje prodlužuje životnost
motoru – to je obecně známa zásada. Často se
však stává, že podceňujeme výměnu olejového
filtru. Nový olej v kombinaci se starým olejovým
filtrem může vést k poškození motoru a jeho zadření.
Ponechání použitého oleje při výměně olejového filtru
může mít vážné důsledky a navíc nedochází k žádným úsporám.

Olejový filtr pohlcuje do půl litru nečistot z oleje,
který ve svém složení obsahuje i různé dodatkové
složky. Jestliže nedojde současně k výměně oleje
a filtru, nebude starý filtr schopen, vzhledem k jeho
opotřebení, dokonalé filtrace. Dochází ke snížení
účinnosti čištění obíhajícího oleje.
Navíc agresivní chemické dodatkové složky oleje
mohou způsobit rozpuštění již usazených nečistot
a opět je uvádí do oběhu oleje.
Důsledkem může být i zadření motoru.